var sp_preloader = '0'; var sp_offanimation = 'default';

Gopalapuranam

(2008)Mukesh, Rajan P Dev, Sai Kumar, Salim Kumar, Indrans, Jagannatha Varma, Tony, Machan Varghese, Shobha Mohan, Ponnamma Babu